Obec Horné Otrokovce

Školy a vzdelanie

V Horných Otrokovciach sa nachádza plneorganizovaná Základná škola s Materskou školou.

Bližšie informácie nájdete na stránke  www.zshotrokovce.sk

 

hotrokovce.edupage.org/